SIS Leisure Group: Management Development Programma teamleiders.

Opdrachtgever             SIS Leisure Group
Contactpersoon           Dorien Hereijgers (Operational Manager)
Titel van het traject     Management development programma teamleiders

Vraagstuk

SIS Leisure Group is een sterk groeiend vrije tijdsbedrijf met verschillende labels. Bijvoorbeeld Skidôme in Rucphen en Terneuzen, Indoor Skydive in Roosendaal en Indoor Icekart in Rucphen. Sinds een aantal jaar werkt SIS Leisure Group met teamleiders. Dit zijn veelal jonge mensen die leiding geven aan het team, waarvan ze daarvoor zelf lid waren. Ze geven leiding aan een beperkt aantal vaste krachten en grote groepen oproepkrachten. De vraag vanuit het managementteam was alsvolgt: Ontwikkel de leiderschapsvaardigheden van de teamleiders en vergroot hun strategische adviseursrol naar het managementteam.

Onze aanpak van het Management Development Programma

Vanwege de groei van het bedrijf zijn tien teamleiders aangesteld om taken van het MT over te nemen. In dit traject hebben we in nauwe afstemming met het MT de teamleiders begeleid in het stap voor stap nemen van steeds meer verantwoordelijkheid. We zijn gestart met het benoemen van de kernwaarden van de SIS Leisure Group als kapstok. Vervolgens hebben we samen met het MT de resultaten van het Management Development programma benoemd.

Leren en ontwikkelen doe je op verschillende manieren, vandaar dat wij met diverse leer- en ontwikkelvormen in het traject werken.

Online programma

We zijn gestart met voorbereidingen in een online omgeving, met daarin voorbereidende opdrachten, suggesties voor verder lezen, chatten met de begeleiders en teamleiders onderling, om ervaringen uit te wisselen en elkaar tips te geven. Deze vorm sluit goed aan bij de leerwensen van de teamleiders, omdat zij op voor hen geschikte momenten met de leerstof aan de slag kunnen. Ook het uitwisselen van ervaringen is belangrijk, omdat het bedrijf verschillende vestigingen heeft en de meeste teamleiders elkaar niet dagelijks ontmoeten.

Teamtrainingen

In een drie daags trainingsprogramma hebben we aandacht besteed aan de belangrijkste managementvaardigheden. We hebben de rollen en taken van de teamleiders geformuleerd. Daarnaast hebben de teamleiders ieder een teamplan voor het team dat zij aansturen gemaakt.

Individuele coaching op de werkvloer

De ervaring en de talenten van de teamleiders verschillen. Vandaar dat wij na het gezamenlijke trainingsprogramma een individueel programma hebben gemaakt, gebaseerd op de individuele leerwensen van de teamleiders. De teamleiders krijgen twee keer per jaar individuele coaching. Regelmatig keken we mee op de werkvloer en gaven we hen feedback, die ze gelijk kunnen toepassen.

Het resultaat

De teamleiders weten na het doorlopen van het Management Development Programma waar zij zelf voor gaan en voor staan. Ze kunnen dit ook vertalen in hun manier van leidinggeven. Ze zijn ook in staat te formuleren waar ze goed in zijn en waar ze zich verder willen ontwikkelen. Een belangrijk resultaat van het traject is tenslotte, dat de teamleiders hun rol pakken in het mede vorm geven én uitvoeren van de bedrijfsstrategie. Dat doen ze door mee te denken met het managementteam over missie, visie en doelen van het bedrijf in zijn geheel. En door het schrijven van teamplannen die aansluiten op de visie in doelstellingen, zoals verwoord in het SIS-Kompas.

De teamleiders presenteerden zichzelf 15 mei 2017 aan een groep Zeeuwse en Brabantse ondernemers tijdens de gezamenlijke Factory Sessie van de Training Factory en SIS Leisure Group.

Kijk eens naar de korte film die we voor de Factory Sessie maakten over Management Development Programma.

Voor wie meer nog meer inzicht wil hebben we ook een langere versie.

Quote

“Het belangrijkste van het developmentraject vind ik dat de teamleiders in hun kracht zijn komen te staan. Zij zijn zich bewust van de invloed die ze uit kunnen oefenen en de manier waarop ze het beste de organisatie en hun eigen mensen kunnen benaderen. Dat merken we echt op dagelijkse basis.” (Dorien Herijegers, Operational Manager)

“Ik heb door deelname aan het Management Development Programma meer uit mijn team kunnen halen en toe kunnen werken naar mijn ‘dreamteam’ eigenlijk”. (Lisa Holvoet, teamleider Receptie Skidôme Terneuzen)

“Mij heeft het heel veel inzicht gegeven in wie ik ben, waar ik voor sta en wat ik wil bereiken met het team.” (Wouter de Guijtenaere, teamleider Skidôme Rucphen)

“Door de inzichten die ik heb gekregen, kan ik nu ook verder kijken dan alleen de problemen die er zijn, maar meer ook naar de mogelijkheden die dat aan de andere kant biedt.” (Sandra Smulders, teamleider Receptie Skidôme Rucphen)

“Een leven lang leren: als we dat niet doen, dan houd je succes een keer op”. (Nicky Broos, directeur-eigenaar)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *