Resultaatgericht Samenwerken in vastgoedonderhoud

 

Resultaatgericht Samenwerken

Woningcorporaties kiezen steeds vaker voor langdurige samenwerking. Dat noemen ze ‘resultaatgericht samenwerken’. Ze kiezen voor een beperkt aantal partners op basis van langdurende onderhoudscontracten (soms zelfs tot vijftien jaar). Dat biedt kansen, maar ook bedreigingen voor onderhoudsbedrijven. Want als je bij de ‘gelukkigen’ zit die een langdurig partnerschap mogen aangaan, dan ben je voor langere tijd verzekerd van werk. Als je het – om het maar even heel plat uit te drukken – verkloot en het vertrouwen dat een woningcorporatie in je heeft gesteld, niet kan waarmaken. Tja, dan lig je er ook voor lange tijd uit.

Tijden veranderen

De Schrijver Vastgoedonderhoud uit Kloosterzande verricht met ongeveer zestig mensen onderhoudswerk aan huurwoningen van veel woningcorporaties in Zeeland en Brabant. Denk aan schilderen, glaszetwerk, houtrotbewerking en het doorvoeren van isolatiemaatregelen. Vroeger zetten woningcorporaties dergelijke onderhoudsprojecten klus-voor-klus en op basis van een gedetailleerd bestek op de markt. Onderhoudsbedrijven als De Schrijver offreerden voor een werk en gingen aan de slag als ze de klus binnen gehaald hadden. Zo ging het dus vroeger.

Verantwoordelijkheid nemen en dragen

Het is dus zaak voor onderhoudsbedrijven als De Schrijver om het hele bedrijf ervan te doordringen dat de verantwoordelijkheid voor het welslagen van het langdurig partnerschap bij het bedrijf zelf en haar medewerkers ligt. ‘Een woningcorporatie rekent ons eigenlijk nog maar af op twee dingen’ zegt Stefan de Schrijver, directeur van De Schrijver Vastgoedonderhoud: ‘Dat we op elk moment voldoen aan de kwaliteitseisen die de corporatie heeft gesteld (bij uitvoering én gedurende de looptijd van de afspraken) én dat de huurders tevreden zijn met hoe we ons werk doen en uiteraard ook met het resultaat ervan.’

Stefan realiseert zich dat hij dat niet in zijn eentje kan. ‘Daar hebben we alle medewerkers voor nodig. Daarom vind ik het belangrijk om te horen hoe zij denken dat het beter kan. We hebben de Training Factory gevraagd om dat in kleine groepen met alle medewerkers te bespreken. De gesprekken zijn tot nu toe heel goed verlopen. De medewerkers denken enthousiast mee over verbeter mogelijkheden. Daar ben ik heel blij mee. Het is nu aan ons om ook stap 2 te zetten en de medewerkers te vragen om ons te helpen om die verbeter mogelijkheden verder uit te werken en in te voeren. Ik heb er erg veel zin in. Wij gaan vol voor Resultaat Gerichte Samenwerking (RGS), want zo noemen we dat in de branche.’

DTF-DeSchrijver-cartoon1-def

2 reacties op “Resultaatgericht Samenwerken in vastgoedonderhoud

  1. Ook wij, Stichting in de VG-Zorg, zijn opgestart met De Schrijver om RGS te implementeren, met de insteek om dit ik 2018 in te voeren voor de buitenschil van een aantal van onze gebouwen.

    RGS is ook voor stichtingen een mogelijkheid om toch de kwaliteit te waarborgen, met de huidige beschikbare middelen en personeelsbezetting.

    • Dag Jan, bedankt voor je reactie. wat zijn voor jou c.q. voor Tragel de belangrijkste voorwaarden die jullie aan een RGS-partner stellen, wat verwacht jij van zo’n partner, wat bepaalt jullie keuze voor een langdurig partnerschap?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *