Privacyverklaring

N.B. Mocht de verklaring hier niet goed leesbaar zijn, klik dan hier voor de PDF.

Bedrijfsgegevens                                                                                                                                 Nieuw-Namen, mei 2018

De Training Factory

Zorgdijk 5

4568 PN Nieuw-Namen

KvK-nummer: 58461221.

Rabobank-nummer: NL16RABO0170461068

Btw-nummer: NL853049658B01

www.detf.nl

Waar gaat het over?

De Training Factory verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze privacyverklaring geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de Training Factory.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, mailadres. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw mailadres. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt De Training Factory persoonsgegevens?

De Training Factory verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Klanten en leveranciers (ondernemers c.q. opdrachtgevers);
  • Medewerkers van klanten (als deelnemer aan een training of een coaching van de Training Factory);
  • Potentiële klanten c.q. geïnteresseerden;
  • Deelnemers aan onze workshops.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Alleen de drie partners van de Training Factory verwerken persoonsgegevens in hun eigen computers in Office-pakketten, de administratieve applicatie van de Training Factory en de daaraan gerelateerde applicaties zoals E-boekhouden, VDX (hostingprovider voor website en mails), DropBox, La Posta, Facebook, YouTube en LinkedIn.

Welke gegevens verzamelen wij en met welk doel?

Persoons-gegevens / Doeleinden Nieuwsbrief/ blogs / mailings Contact opnemen Facturering Offertes Huiswerk-opdrachten Papieren uitnodiging workshops Intake gesprekken Trainingen en coachings CRM (Excel) Aanmelding workshops / trainingen
E-mailadres x x x x x x x
Voornaam x x x x x x x x x x
Achternaam x x x x x x x x x
Bedrijfsnaam x x x x x x x x x
Telefoonnummer x x x x x
Bezoekadres x x
Postadres x
Rekeningnummer x
Foto’s en video’s x

Met wie delen wij uw gegevens?

Persoons-gegevens / Doeleinden Nieuwsbrief/ blogs / mailings Contact op-nemen Boekhouding / Facturering Offertes Huiswerk-op-drachten Papieren uitnodiging workshops Intake-gesprekken Trainingen en coachings CRM (Excel) Aanmelding workshops / trainingen
E-mailadres La Posta VDX E-boekhouden DropBox DropBox DropBox La Posta
Voornaam La Posta VDX DropBox DropBox DropBox DropBox DropBox DropBox La Posta
Achternaam La Posta VDX E-boekhouden DropBox DropBox DropBox DropBox DropBox La Posta
Bedrijfsnaam La Posta VDX E-boekhouden DropBox DropBox DropBox DropBox DropBox La Posta
Telefoonnummer La Posta VDX DropBox La Posta
Bezoekadres DropBox DropBox
Postadres DropBox
Rekeningnummer E-boekhouden
Foto’s en video’s Website, La Posta, YouTube, FB, LinkedIn

Hoe beschermen wij uw gegevens?

Wie kan er bij uw persoonsgegevens?

U kunt uiteraard inzage krijgen in uw eigen persoonsgegevens. Bij La Posta mailingen kunt u dit altijd, door onderaan de mailings te klikken op de knop ‘U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen’. Voor alle andere toepassingen kunt dit doen door uw gegevens digitaal op te vragen bij de Training Factory. U kunt dan alle gegevens met betrekking tot uw relatie met de Training Factory opvragen. Op uw verzoek kunnen we deze bewerken of verwijderen. Daarnaast kunnen de drie partners van de Training Factory gegevens inzien. Dat is nodig om samen aan opdrachten te kunnen werken en daarover onderlinge afspraken te kunnen maken. De gegevensbeheerder van het organisatieonderdeel, kan uw gegevens op uw verzoek muteren.

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen de Training Factory.

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als wij u uitnodigen voor een evenement en daarvoor contactgegevens uit de administratie worden opgehaald. De Training Factory wisselt alleen gegevens uit met externe partijen als dat nodig is om gebruik te kunnen maken van hun diensten. Bijvoorbeeld: wij maken onze nieuwsbrieven in La Posta. Dat bedrijf maakt dan gebruik van uw persoonsgegevens om onze mailing te versturen. Wij zullen uw gegevens echter nooit ter beschikking stellen voor commercieel gebruik door derden. Bijvoorbeeld: wij geven uw gegevens niet aan derden, die die gegevens willen gebruiken om advertenties naar u te sturen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de Training Factory en het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

  Gegevens voor: Bewaartermijn
1 Nieuwsbrief – mailings Zolang ontvanger zich niet uitschrijft voor mailing.
2 Contactformulier Nadat contact is opgevolgd, nemen wij de persoonsgegevens op in onze mailinglijst van La Posta.
3 Facturering Zolang bedrijf klant is.
4 Offertes Altijd, tenzij met ontvanger wordt afgesproken dat zijn gegevens eerder verwijderd worden.
5 Huiswerkopdrachten Altijd, tenzij met ontvanger wordt afgesproken dat zijn gegevens eerder verwijderd worden.
6 Papieren uitnodigingen workshops Altijd, tenzij met ontvanger wordt afgesproken dat zijn gegevens eerder verwijderd worden.
7 Intakegesprekken Altijd, tenzij met ontvanger wordt afgesproken dat zijn gegevens eerder verwijderd worden.
8 Trainingen en coachings Altijd, tenzij met deelnemer/opdrachtgever wordt afgesproken dat zijn gegevens eerder verwijderd worden.
9 CRM-bestand (Excel) Zolang wij contact zoeken met bedrijven.
10 Aanmeldingen trainingen en workshops Nadat workshop/training is gevolgd, nemen wij de persoonsgegevens op in onze mailinglijst van La Posta.

Welke cookies gebruiken wij op onze website?

N.B. Mocht de verklaring hier niet goed leesbaar zijn, klik dan hier voor de PDF.

V1_Privacystatement_deTF_24052018