Op naar meer tevreden bewoners

Opdrachtgever            Gemeente Zoetermeer, afdeling Stadsbeheer
Contactpersoon          Arie Cees de Jong, manager Stadsbeheer, gemeente Zoetermeer
Titel van het traject     ‘Samen op pad, gemeente en bewoners’

Ontwikkeltraject ‘Samen op pad, gemeente en bewoners’

We begeleidden de afdeling Stadsbeheer van de gemeente Zoetermeer. De afdeling wil op een activerende manier samenwerken met de burgers en een hogere score bereiken op klanttevredenheid. We schreven eerder over het begeleidingstraject, dat wij uitvoerden voor de afdeling Stadsbeheer.

Tevreden over de samenwerking

De manager Stadsbeheer, Arie Cees de Jong, is tevreden over de samenwerking met De TrainingFactory: “We hebben steeds goed gecommuniceerd en afgestemd en gekeken wat er nodig was in het traject om de gestelde doelen te behalen. Ik ben zelf een van de mensen die het meeste heeft geleerd in dit traject. Ik heb veel geleerd over de communicatie met mijn medewerkers en de cruciale rol van een leidinggevende in een ontwikkeltraject.
Ik zie op de werkvloer, dat er tijdens en ook nu na het traject ‘veel zaken in beweging zijn en worden gebracht’. De houding t.o.v. de veranderingen is overwegend positiever onder de medewerkers. Intern gaan de mensen meer in gesprek met elkaar en de vraag om onderlinge feedback is duidelijk vergroot. Een goede interne basis is een vereiste voor betere contacten met de burger en meer tevredenheid onder de burgers over de communicatie met de afdeling.”

Resultaten

De volgende resultaten hebben we met het ontwikkeltraject behaald:
– We hebben drie voor ons belangrijke kernwaarden uitgewerkt en deze samen vertaald in gedragsregels. Deze gedragsregels dienen als leidraad voor samenwerking en communicatie intern én met bewoners.
– Er is een ambassadeursgroep geformeerd, die er voor zorgt, dat de ingezette verandering doorgezet wordt en dat de gemaakte afspraken onder ieders aandacht blijven.
– De afdeling heeft een plan van aanpak gemaakt om de gedragsregels uit te rollen voor de gehele afdeling (een deel van Stadsbeheer was slechts betrokken bij het traject, dat wij hebben begeleid).
– Iedereen is zich ervan bewust, dat communicatie een wezenlijk onderdeel is van het werk, dat wij doen.

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *