Leiderschap volgens wethouder André van der Reest

Dinsdag = Leiderschapsdag bij de Training Factory.

Onze aanscherper Marco van Dorst interviewt Zeeuwse en Brabantse leiders over leiderschap in de praktijk. Deze week een interview met wethouder André van der Reest van de gemeente Goes. André is sinds 2015 wethouder.

Wat is uw functie?

Ik spreek André van der Reest op zijn werkkamer in het stadskantoor van de gemeente Goes. André is sinds 2015 wethouder en daarvoor was hij acht jaar raadslid voor SGP/CU. Hij werkte twintig jaar als ambtenaar en twaalf jaar als ZZP’er voor allerlei gemeenten, veelal als (interim) leidinggevende. Je kunt wel stellen dat hij weet hoe het balletje rolt bij de lokale overheid. ‘Als ambtenaar bereidt je besluitvorming voor en sta je het bestuur daarbij terzijde. Als wethouder dien je zelf de besluiten te nemen. Uiteraard binnen de kaders die de gemeenteraad stelt.’, zo kenschetst André het verschil tussen zijn vroegere en zijn huidige werk.

Hoe ziet uw werkdag eruit?

André maakt lange werkdagen, waarbij hij niet zelden ook ’s avonds werkafspraken heeft. Hij praat dagelijks met bestuurders, cliënten, burgers. En dat op lokaal, regionaal en soms ook landelijk niveau. ‘Ik vind mijn werk zeer afwisselend en zeker niet saai.’ Hij houdt zich als wethouder sociaal domein bezig met zaken als de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Participatiewet, armoedebeleid, de arbeidsmarktregio en zorg &  welzijn. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor personeel en organisatie binnen de gemeente.

Hart voor het sociale domein.

Als André spreekt over zijn werk in het sociaal domein, begint hij helemaal te stralen. Aan alles merk je dat hij hart heeft voor de zaak. ‘Thema’s als WMO en zorg zijn relatief nieuw terrein voor gemeenten. Naast decentralisatie van deze thema’s naar de gemeenten, is sprake van lagere budgetten. Het is voor ons zaak om het anders te organiseren en de samenleving te activeren om actief te participeren. Iedereen kent het begrip “participatiesamenleving”. Het is aan ons om daar vorm aan te geven. Dat kun je als wethouder niet alleen. Waar ik vooral mee bezig ben, is om in gesprek te zijn met allerlei organisaties. We brengen samen in beeld wat het probleem is, waar de gemeenschappelijke belangen zitten en welke afspraken we kunnen maken hoe we die belangen samen gaan realiseren.

Wat is voor u leiderschap?

‘Leiderschap is voor mij niet iets als “spierballen laten zien”, “opgestroopte mouwen” en “ik bepaal en ik zorg dat”. Zo werkte dat misschien vijftien jaar geleden, toen de samenleving nog wat eenvoudiger in elkaar zat en de overheid een wat andere rol had.’ André geeft duidelijk aan dit in zijn ogen nu niet meer zo werkt. ‘De overheid is steeds meer een participant in een netwerksamenleving, waarin je het met elkaar moet doen. Afdwingen zit er veel minder in. Het is meer van consensus creëren, gemeenschappelijkheden benoemen en vandaaruit je ding doen. Eigenlijk gaat het om verbindend leiderschap.’. André typeert zichzelf als een verbindend leider, een bruggenbouwer.

Samen is belangrijke kernwaarde

Het woord ‘samen’ is voor André erg belangrijk. ‘Samen verantwoordelijkheid hebben en dragen voor een goed functionerende organisatie en een goed functionerende samenleving. Voorkomen dat mensen tussen de wal en het schip vallen. Echt aandacht en dat ook borgen, voor mensen die in een zwakke, zorg vragende positie zitten.’ André heeft ook een duidelijke visie op de rol van de overheid. ‘De overheid behoort altijd een vangnetfunctie te hebben. Dat houdt in dat als je het niet zelf kunt regelen, je terug kunt vallen op de overheid.’

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *