Leiderschap volgens Maarten Sas

Marco van Dorst, Aanscherpen bij de Training Factory interviewt leiders, werkzaam in de publieke en private sector over leiderschap. Hij legt tien scherpe vragen over leiderschap aan ze voor. 

Deze keer is hij in gesprek met Maarten Sas, sinds 2004 directeur bestuurder van woningbouwcorporatie RWS in Goes.

Maarten Sas aan het woord over leiderschap.

‘Het belangrijkste wat ik doe is de besluiten nemen. Zoals het nu draait hoef ik me met een heleboel operationele zaken niet te bemoeien. Ik kan me beperken tot de hoofdlijnen. Soms sta ik het op het podium om bepaalde zaken toe te lichten. Bijvoorbeeld ons nieuwe ondernemingsplan of als we mensen moeten vertellen dat we hun woning gaan slopen. Maar voor een heleboel andere zaken hoef ik dat niet te doen. De mensen in de organisatie pakken dat gewoon zelf op’.

Leiding geven is sturen en coachen

Wat is voor jou leiderschap?

‘Leiding geven is voor mij sturen en coachen. Ik geef veel ruimte aan mensen en beperk me meestal tot de grote lijnen. Maar als het nodig is kan ik ook heel sturend zijn. Mijn filosofie is wel dat mijn mensen het echt oppakken. Als ik terugkijk, dan nam ik het initiatief in het begin vaker over dan nu. Toen ik hier kwam, zat de organisatie in een andere fase en moest ik vaker sturen, voordat mensen het zelf oppakten. Ik stuur nu nog wel, maar meer in dialoogvorm. Dan zeg ik: dit moet volgens mij worden opgepakt. Hoe zien jullie dat? Herkennen jullie dit punt? Mensen komen ook vaak naar me toe om bevestiging te krijgen voor hun eigen idee of aanpak. In dat geval ben ik meer een coach’.

Antenne voor de omgeving.

Ik zie mijn rol vooral als: de beste antennes hebben. Wat speelt er in de omgeving? Dat koppel ik dan terug naar de organisatie: ik heb dit gezien, wat gaan we daar mee doen? Let op! Op sommige dossiers, bijvoorbeeld energiebesparing, ben ik binnen de organisatie ook echt de expert. Ik heb een technische achtergrond, ik vind het onderwerp interessant en ik heb er inmiddels ook veel kennis op gedaan. Op dat dossier ben ik echt wel sturend. En ik zorg dat ik ver vooruit kijk en altijd minstens twee of drie stappen vooruitloop op de medewerkers die er praktisch mee aan de slag moeten. In die zin geldt het ouderwetse ‘regeren is vooruitzien’ nog altijd. Voor de meeste overige dossiers is het vooral een kwesties van mijn antennes openzetten, vooral op het bestuurlijke vlak en ben ik veel meer coachend: heb je dit onderwerp ook gezien? Hoe pakken we het op? En dan laat ik het de mensen er zelf mee aan de slag gaan.

Spelverdeler

Hoe zorg je dat mensen dan ook echt aan de slag gaan?

We hebben natuurlijk onze vaste overleggen, maar het meeste gebeurt toch in bilaterale overleggen. Ik ben dan aangever, licht het toe en de mensen pakken het zelf op. Ik vergelijk me met een spelverdeler bij volleybal, dat doe ik zelf ook.

Dinsdag = leiderschapsdag bij de Training Factory

Elke dinsdag plaatsen we een interview met een Zeeuwse of Brabantse ondernemer over leiderschap. Dit is artikel 1 waarin we Maarten Sas, de directeur-bestuurder van RWS Goes aan het woord laten over leiderschap.

De Training Factory begeleidt organisaties in verandering. We zijn aanscherpers. 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *