Dagvoorzitter of gesprekleider nodig?

Dagvoorzitter

Dagvoorzitter, presentator of gesprekleider voor je evenement.

Soms organiseer je een bijeenkomst of een evenement – groot of klein. Met medewerkers, klanten of andere partijen. En iemand moet dat aan elkaar praten. Je zoekt iemand die sprekers kan interviewen, een paneldiscussie kan leiden. Of je hebt een spannende bijeenkomst waar diverse meningen tegenover elkaar staan. Kortom, je zoekt een dagvoorzitter, presentator of gesprekleider.

Als dat niet je dagelijkse werk is, kun je daarvan wakker liggen. Maar dat is niet nodig. Want wij zorgen voor een dagvoorzitter die jouw bijeenkomst in goede banen leidt. Wij helpen je ook bij de inhoudelijke en organisatorische vormgeving als dat nodig is.

Daarnaast begeleiden we klantenpanels. We gaan gericht in gesprek met je klanten over hun ervaringen en ideeën.

Voorbeelden als dagvoorzitter en gesprekleider.

Marco van Dorst van de TrainingFactory was verschillende keren dagvoorzitter voor Aan de slag in Zeeland. Bijvoorbeeld bij de werkgeversbijeenkomst ‘Beperkingen? Topprestaties!’ in maart 2016. 180 werkgevers gingen daar met elkaar in gesprek. Het ging over banen voor mensen met een arbeidsbeperking en hoe je die kunt realiseren. Marco is nauw betrokken bij de voorbereiding van dergelijke bijeenkomsten.

Een ander voorbeeld is ‘Expeditie Zorgpact Zeeland’ van VIaZorg: Zorgpact Zeeland verbindt zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs en overheid. Doel van het Zorgpact is samenwerking bij de vernieuwing van ‘leren in zorg en welzijn’. Zorgpact Zeeland bundelt concrete bestaande en nieuwe initiatieven. Ook hier waren we nauw betrokken bij de voorbereiding. Zowel inhoudelijke als organisatorisch.

Marco van Dorst begeleidde begin 2017 een kennismakingsbijeenkomst van het het GIP Scheldemond. Dat is het Nederlands-Vlaamse Grensinformatiepunt. Medewerkers van Nederlandse en Vlaamse organisaties die meedoen in het GIP, leerden elkaar op een leuke manier kennen.

Bij drie netwerkbijeenkomsten van het Genootschap Ondernemers Zeeuws-Vlaanderen (over bedrijfsovername, HRM en bedrijfsbeveiliging) leidde Marco van Dorst de paneldiscussie.

Klantenpanels begeleidden wij voor bijvoorbeeld woningcorporaties als Clavis en RWS. We doen ook de gespreksleiding bij trajecten met bewonersorganisaties. Bijvoorbeeld bij Wonen Breburg.

Contact dagvoorzitter, gespreksleider

Ben je op zoek naar een dagvoorzitter die jouw bijeenkomst in goede banen kan leiden? Neem dan contact op met de Training Factory. Wij denken graag mee over een interessante invulling van jouw dag, avond of middag.