Communicatietraining Juliana van Stolbergschool

Juliana van Stolbergschool   (www.jvstolbergschool.nl)
Contactpersoon                      Gerard van de Weerd
Titel van het traject                Training communicatie en feedback

Vraagstuk

Het leerkrachtenteam heeft de achterliggende jaren een sterke ontwikkeling doorgemaakt in het werken als team. Daarbij ontstond vanzelf de behoefte en wens om teambreed een communicatietraining te volgen, met daarbij de focus op het leren geven/ontvangen van feedback.

Onze aanpak

We hebben een basis gelegd, door met het MT en de leerkrachten communicatiewaarden vast te leggen. We hebben stijlen van communicatie besproken, gespreksvaardigheden geoefend en met name feedback geven, vragen en ontvangen getraind.

Het resultaat

Gerard van de Weerd: “Middels de training hebben we als team communicatiewaarden met elkaar benoemd en concreet beschreven welk gedrag daar wel en niet bij hoort. Een mooi voorbeeld hiervan is dat we bij de communicatiewaarde ‘Gericht op samen’ nu dagelijks gezamenlijk lunchen.”

Inzicht communicatiestijlen
Ook hebben we inzicht gekregen in de aanwezigheid van verschillende communicatiestijlen. Hoewel deze niet direct van ieder op het netvlies staan, vormt deze theorie een basis waarop we terug kunnen vallen.

Feedback acteur
Tenslotte hebben we met inzet van een acteur concreet geoefend met het geven en ontvangen van feedback. Hierbij was bij diverse collega’s een verandering in denken/handelen merkbaar. Er werd zichtbaar geleerd.

Teamafspraken
De gemaakte teamafspraken laten een professionele houding van het team zien, waarbij we komende periode met elkaar het geven/ontvangen van feedback oefenen en de communicatiewaarden levend zullen houden!”

Evaluatie
Uit de evaluatie blijkt dat de teamleden de betrokkenheid, het enthousiasme en de werkwijze van De TrainingFactory gewaardeerd hebben. De gedegen voorbereiding, het afstemmen van het programma op de wensen van de school(organisatie), de begeleiding tijdens de training, de mix van werkvormen en het respect voor de identiteit hebben gezorgd voor een succesvolle samenwerking!