Communicatietraining en -advies Zeeuwland

Bedrijfsnaam: Woningbouwcorporatie Zeeuwland in Zierikzee (www.zeeuwland.nl)
Contactpersoon: Jeffrey van Doorenmalen, manager Klant en Omgeving

Titel                       Communicatietraining gespreksvoering

Communicatievraagstuk

Vanwege een interne reorganisatie gaan de medewerkers van de afdeling Klant en Omgeving de gesprekken voeren over het aanbieden van woningen als ook de gesprekken met mensen die zichzelf als urgent woningzoekend hebben benoemd. Zeeuwland wil de medewerkers laten meedenken over de ontwikkeling van het beleid rondom deze aanbiedings- en urgentie-gesprekken en de vaardigheden hierin trainen.

Aanpak

We hebben samen de doelen voor het beleid geformuleerd en een gespreksformat voor de gesprekken ontwikkeld. Medewerkers hebben training gekregen in het voeren van de gesprekken. Vervolgens hebben de trainers geobserveerd tijdens de gesprekken met huurders en hebben medewerkers feedback ontvangen.

Resultaat communicatietraining en advies

Jeffrey van Doorenmalen: ‘In het traject hebben we samen met onze medewerkers een gedragen en duidelijk beleid rond de aanbiedings- en urgentiegesprekken met (kandidaat)huurders ontwikkeld. Onze medewerkers hebben handvatten gekregen om de gesprekken met huurders en kandidaat-huurders te voeren. We hebben nu een duidelijker inzicht waar verdere ontwikkelpunten liggen bij onze medewerkers in de gespreksvoering, zodat ik daar als manager aandacht aan kan besteden.’