Coaching van projectleider

Opdrachtgever: Woningbouwcorporatie Zeeuwland

Contactpersoon: Manager Klant en omgeving

Titel: coaching projectleider 

 

Vraagstuk

De Manager Klant en omgeving heeft de Training Factory gevraagd coaching aan te bieden aan één van de projectleiders van Zeeuwland. De coaching richt zich op het ondersteunen van de projectleider bij het ontwikkelen en uitvoeren van een nieuw project. In dit project werkt de projectleider samen met de gemeente, een welzijnsinstelling, met de dorpsraad en met bewoners. Eén van de doelen van het het project is het maken van een overdraagbaar product, zodat collega’s de werkwijze ook kunnen uitvoeren.

Onze Aanpak

De Training Factory heeft op diverse belangrijke momenten in de ontwikkeling en uitvoering van het project gesprekken gevoerd met de projectleider. In de gesprekken is aan de orde gekomen:

 • Maken van een projectplan met concrete, meetbare doelen;
 • Je rol als projectleider;
 • Taakverdeling tussen de diverse projectpartners (gemeente, welzijnsinstelling, dorpsraad);
 • Resultaatgericht werken: o.a. tijdschrijven
 • Voortgang van het project in relatie tot de doelen: wat is bereikt, wat is nog niet bereikt en hoe ga je dat realiseren?
 • Zicht op je talenten en belemmeringen als projectleider
 • Beschrijven van de methodiek en wat de lessen zijn van dit project.

Resultaten van de coaching

 • Helder plan van aanpak met duidelijke doelstelling en werkwijze.
 • Beter zicht op rol en taken van projectleider.
 • Zicht op eigen talenten en deze goed inzetten. Zicht op eigen belemmeringen en het ontwikkelen van een strategie om daar mee om te gaan.
 • Beter zicht waar mogelijkheden zijn om invloed uit te oefenen bij samenwerking met de partners, zoals goede voorbereiding, duidelijke taakverdeling en maken van afspraken en verslaglegging.
 • Aandacht voor de overdracht van de werkwijze. Duidelijk zicht op de lessen van dit project.

Quote

Door de coaching houd ik mijn doelen en vervolgstappen goed voor ogen. Ik heb nu scherper in beeld welke rol ik als projectleider wil spelen en welke kant het op moet. Zo ben ik meer bewust bezig met hoe ik met mijn samenwerkingspartners wil samenwerken en de taken wil verdelen. 

projectleider Zeeuwland 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *